You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Terapeutisk bading

Det er klinisk dokumentert at det har mange fordeler å ta et varmt bad, bl.a.: smertelindring, forbedret bevegelighet, færre symptomer på hudsykdom og bedre psykisk velvære.

Ifølge en eldre medisinsk rapport (Radcliffe, 1916) ble daglig bading i varmt vann med hell brukt til å behandle mer enn 170 soldater med både fysiske og psykiske krigsrelaterte skader under den første verdenskrig.

En systematisk gjennomgåelse av 29 randomiserte kontrollerte forsøk blant 1720 pasienter med sykdommer i bevegelsesapparat, muskler og skjelett slo fast at behandling med varme førte til færre smerter og økt følelse av velvære (Falagas, 2009). Stimulering med varme øker fleksibiliteten i kollagenrikt vev, noe som bidrar til å forbedre leddbevegelsen (Matz, 2003). Det er også påvist at hypertermi reduserer leddvæskens viskositet (Sukenik, 1997). Studiedata bekrefter at spabehandling kan forbedre symptomene på fibromyalgi, herunder smerte, depresjon og mindre symptomer (Fraioli 2013).

Behandling med varmt vann har også gitt positive utfall hos dermatologipasienter (Matz, 2003). Å tilsette bløtgjøringsmiddel i varmt vann som del av baderutinen anbefales for beboere/pasienter med tørr/irritert hud. Bading i varmt vann bidrar også til at huden absorberer bløtgjøringsmidlene som benyttes etter badet.

Stimulering med varme får blodårene til å utvide seg, forbedrer blodomløpet og senker blodtrykket, noe som også forklarer hvorfor også kortvarig varmestimulering kan lindre smerte. Bruk av varme for å frembringe hypertermi kan dessuten også ha en både immunundertrykkende og betennelsesdempende effekt. (Matz 2003).

I 2010 gjennomførte Petrofsky et al. en serie studier som viste at en vesentlig del av økningen i blodgjennomstrømning i huden ved behandling med varmt vann kommer av fuktighetsmiddelet (vannet) på huden og ikke bare varmen i seg selv.

Hydrosound™ = Ultralyd Noen av Arjos bad har et integrert Hydrosound-apparat, som går ved en lav frekvens på 30 kHz og bruker lite strøm (20−100 mW/cm2). Ved disse nivåene er de viktigste effektene av ultralyden vanligvis mekaniske og piezoelektriske; de skapes gjennom de stabile mikroboblenes skjærkraft under veksling mellom høy- og lavtrykksbølger som ultralydtransduseren genererer (Peschen, 1997). Partikler og skitt fjernes forsiktig fra huden gjennom den mekaniske kraften som oppstår når mikrobobler imploderer.

Bruk av ultralyd i legevitenskapen til terapeutiske formål anses som trygt og har vært akseptert og praktisert i mange år. (Miller, 2012).

Referanser og lenker finnes i avsnittet Litteratur for hygiene.