You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Klinisk og økonomisk dokumentasjon

Når det gjelder pleie i forbindelse med hygienesituasjonene, er så vel statisk belastning og tidsbruk for pleierne som beboernes/pasientenes verdighet, velferd og sikkerhet faktorer som spiller inn.

Statisk belastning og tidsbesparelse − viktige faktorer ved hygienepleie

Selv om det finnes en sterk forbindelse mellom tunge vekter og løfteprosessen, indikerer litteraturen at statisk belastning også er en viktig faktor som ikke skal undervurderes. Studier viser at eksponering for statisk belastning kan minskes gjennom en kombinasjon av at man introduserer rett utstyr og utdanner personalet (Knibbe, 2012). Vurdering av et program for reduksjon av statisk belastning viser at antallet arbeidstimer i en statisk belastningsposisjon minsket fra 54 til 25 prosent (Brinkhoff, 2003).

En studie som sammenlignet dusjvognen Carevo med en tradisjonell Hi-Lo-dusjvogn, ble gjennomført. Studien viste en reduksjon på 13,4 prosent i statisk belastning når Carevo ble brukt sammenlignet med tradisjonelle dusjvogner (Knibbe, 2012).

En studie av postural belastning og effektivitet ved bading og dusjing av beboere/pasienter indikerer en 19 prosents økning i tid tilbrakt i en sikker stilling sammenlignet med vasking av beboere/pasienter i en hev- og senkbar seng (Knibbe, 1996).

Beboere/pasienter som faller på badet Et annet viktig område innen sikker håndtering av beboere/pasienter er å redusere antall fall hos pasientene. I forskjellige studier har baderomsområdet og vått baderomsgulv vist seg å være viktige risikofaktorer ved fall (Vu 2005; Cameron, 2010). Ifølge Centre for Disease Centre and Prevention besøker cirka 235 000 voksne akuttmottak hvert år på grunn av skader som skjer på badet. Mer enn 30 prosent av skadene skjer ved bading, dusjing eller når man går ut av badekaret eller dusjen (CDC, 2011).

Se flere referanser i litteraturavsnittet.