You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Dusjvogn

En fagfellevurdert studie har vist at man belaster kroppsholdningen mindre med Carevo enn med en tradisjonell dusjvogn.

En laboratoriestudie sammenlignet Carveo med en tradisjonell dusjvogn for å avgjøre om det er en forskjell mellom de to i den statiske belastningen på pleierens muskel- og skjelettsystem (Knibbe et al 2013).

  • En 10,2 prosent forbedring i hvor lenge helsemedarbeideren sto med en nøytral (eller sikker) ryggholdning
  • En tre prosent forbedring i hvor lenge helsemedarbeideren sto med en ikke-spent, ikke-bøyd ryggholdning
  • En 9,4 prosent forbedring i hvor lenge pleieren sto med en nøytral (eller sikker) nakkeholdning.
  • Pleierne arbeidet også langt mer ved midtpartiet av vognen, med ryggen i en nøytral stilling – en 13,4 prosent reduksjon i statisk belastning

En sammenligning med en tidligere studie av belastning på kroppsholdningen og effektivitet ved bading og dusjing av pasienter (Knibbe et al. 1996) viste en forbedring på 19 prosent i hvor lenge man sto med en sikker holdning når man brukte Carevo, sammenlignet med når man brukte en tradisjonell seng.

Konklusjoner En rekke mulige faktorer kan forklare hvorfor vi ser bedre arbeidsholdning med bruk av Carevo:

  • Vognens midtkurve øker området der pleierne kan arbeide med akseptabel kroppsholdning.
  • Håndtakene kan forenkle forflytning med såkalt tømmerstokkrullemanøver, idet pasienten eventuelt kan dra seg selv og forenkle rullingen. Dette oppfordrer til samarbeid fra pasienten og begrenser belastningen på pleierens muskler og skjelett.
  • Hodeenden på Carevo kan løftes, slik at hårvask eller annet arbeid i dette området kan utføres med en mer ergonomisk holdning.
  • Den myke delen i midten av madrassen på Carevo (komfortsonen) plasseres der pasienten er tyngst, slik at pasienten ikke glir ned av vognen og er enklere å snu.

Les hele artikkelen – Knibbe et al, How Smart is the Carevo? Results of a Study on a New Shower Trolley Generation; The Ergonomics Open Journal 2013, 6, 1-5.