You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Dusjstoler

Det ble utført en studie for å finne den største påvirkningen på statisk belastning og tiden som trengs for å vaske pasienten/beboeren.

Når det gjelder statisk belastning, er bading og dusjing av pasienter/beboere en av de mest belastende arbeidsoppgavene for pleiere.

Betydelig redusert belastning ved bruk av en høyderegulerbar dusjstol

Resultatene av studien viste at pleiere som bruker en ikke-høyderegulerbar hygienestol når de skal vaske og dusje pasienter/beboere, har en sunn arbeidsstilling i 1/3 eller 31 prosent av tiden sammenlignet med 59 prosent som bruker høyderegulerbar dusjstol.

Bruk av høyderegulerbart utstyr er foretrukket fra et belastningsperspektiv, men hva med tiden?

I alt 67 vaskeaktiviteter ble observert, og «vasking i sengen» var den mest tidkrevende. Den tok 474 sekunder.

Pleieren hadde størst innflytelse på hvor lenge det tok. Den nest viktigste faktoren var utstyret som ble brukt, mens pasientvariabelen var den minst viktige faktoren.

Knibbe et al, Reducing back injuries among nurses; results of a laboratory study. Professional Safety, Nov 1996.