You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Hygiene for web.jpg

Hygiene

Et spørsmål om komfort og verdighet

Velværen til en pasient som legges inn på en pleieenhet for langtids- eller korttidsopphold kan påvirkes betydelig hvis pasienten er avhengig av hjelp med personlig hygiene. Enten det handler om å hjelpe pasientene med å dusje eller bade, er det av største betydning å bevare verdigheten og komforten for pasientene, samtidig som pleieren kan arbeide på en sikker måte som reduserer risikoen for skader.

Håndtere hygienebehov i forskjellige pleiemiljøer

Hygienebehovene varierer betydelig i forskjellige pleiemiljøer, fra pasienter som krever spesialpleie for brannskader til pasienter med demens. Vårt komplette sortiment av løsninger er derfor utformet for å optimere leveringen av hygienepleie til dem som behøver det.

Se våre dusjsystemer

Patient in Bath 555 x 555 .jpg

Bading og velvære

Våre badesystemer gjør det mulig for alle beboere/pasienter å bade. Disse omfattende, integrerte løsningene for transport, forflytning og bading er utformet for spesifikke mobilitetsnivåer for beboere/pasienter, og gir gode ergonomiske betingelser for pleierne.

Se vårt badesortiment

Forbedre sikkerheten for pleiere

Våre hygieneløsninger er utviklet for å være intuitive og enkle å bruke. De skal sikre at du kan utføre vanlige daglige hygieneoppgaver sikkert og effektivt mens pasienten eller beboeren får en behagelig og verdig opplevelse.

Se våre hygieneløftere