You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Vanlige spørsmål i klinisk praksis

Dette avsnittet behandler et utvalg produktrelaterte spørsmål som kan melde seg under daglig bruk av Flowtron®-systemer med intermitterende pneumatisk kompresjon (IPC).

Hvis du bruker en Flowtron IPC for første gang, kan du finne svar på spørsmålene i produktets bruksanvisning eller følgende nedlastbare dokumenter.

Disse vanlige spørsmålene er bare til informasjon og veiledning. De skal ikke anses som en erstatning for en helhetlig vurdering av pasienten. Ditt eget kliniske skjønn må komme først. Er du i tvil, bør du kontakte en kvalifisert lege og/eller det lokale Arjo-kontoret for å få råd før du bruker produktet.

Sp Er det en sammenheng mellom bruk av intermitterende pneumatisk kompresjon (IPC) og beboere/pasienter som utvikler kompartmentsyndrom?

Sp Hvorfor er Flowtron®-systemet kontraindisert for personer med akutt blodpropp?

Sp Kan et Flowtron IPC-system brukes på barn?

Sp Utstyrsrelaterte trykksår, patologi og forebygging.

Sp Hvis jeg utfører knekirurgi, kan en leggmansjett legges på rett etter operasjonen (også hvis kneet er bandasjert)?

Sp Kan Flowtron-systemet brukes på personer med tidligere lungeemboli (PE)?

Sp Hva skal jeg gjøre hvis standardmansjettene er for små for pasienter med lange lemmer? Kan jeg lage en stor mansjett av to?

Sp Kan Flowtron-systemet brukes på pasienter som gjennomgår kirurgi i Lloyd Davies- eller litotomistilling?

Sp Etter en periode uten bruk av Flowtron-mansjetter, kan mansjettene brukes på nytt, og kan behandling gjenopptas uten risiko for at det har dannet seg blodpropp?

Sp Når Flowtron-systemet brukes, vil en sittende stilling virke negativt på veneretur?

Sp Er lårkompresjon mer effektivt for slankepasienter?

Sp Kan Flowtron-systemet brukes på pasienter med venefilter?

Sp Bruk av IPC ved ortopedisk kirurgi.

Sp Kan jeg vaske en Flowtron IPC-mansjett?