You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Protokoller for bruk

Dette avsnittet behandler et utvalg produktrelaterte spørsmål som kan melde seg under daglig bruk av Flowtron™-systemer med intermitterende pneumatisk kompresjon (IPC).

Disse bruksprotokollene inneholder et kort sammendrag av viktig klinisk informasjon, sikkerhetsinformasjon og brukerinformasjon og gir en rask oversikt for daglig opplæring eller feilutbedring.

Disse protokollene erstatter ikke den fullstendige bruksanvisningen som følger med pumper og mansjetter. Påse at du er grundig orientert om produktet og dets bruk før behandlingen starter.

Merk: I enkelte land er Flowtron-behandling bare tillatt under medisinsk tilsyn.

Klikk på lenkene for å laste ned protokollene