You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Pasient- og helsemedarbeiderinformasjon

Blodpropp i bena er en vanlig og nokså alvorlig tilstand som hvert år rammer millioner av mennesker over hele verden. Det positive er at tilstanden forholdsvis enkelt lar seg forebygge, med riktige medisiner og forebyggende tiltak.

Hvorfor er blodpropp så bekymringsfullt?

Blodpropp i bena er ubehagelig og smertefullt. Det oppstår vanligvis i leggen eller låret, og komplikasjonene kan potensielt være alvorlige. Hvis et fragment av blodproppen skulle bryte løs og komme til lungen (lungeembolisme), kan det være dødelig. Lungeembolisme er årsak til flere uventede sykehusdødsfall enn noen annen tilstand. Selv et enkelt tilfelle av blodpropp kan etter hvert medføre komplikasjoner, deriblant kroniske bensår som ikke blir bra, hos opptil 50 prosent av pasientene [1].

Hvorfor oppstår blodpropp?

Når du har hatt en operasjon eller sykdom, kan blodet bli tykkere og mer klebrig. Kroppen reagerer naturlig slik for å forhindre at sår eller betente områder ikke blør for mye. Ulempen er at dette også får koagler til å danne seg i de dype venene i benet. Hvis du beveger deg lite, blir blodomløpet i bena langsommere, noe som også kan få koagler til å danne seg. Dette er grunnen til at det er så viktig å få igjen bevegeligheten etter en operasjon eller sykdom.

Hvem er utsatt?

Enkelte er mer utsatt for blodpropp, f.eks. folk på sykehus som har hatt operasjon, folk som ikke kan gå rundt, og folk med genetisk tendens. Men det kan skje hvem som helst.

 Hvis du vil lagre denne informasjonen og snakke om den med helseteamet vårt, kan du laste ned pasientinformasjonsbrosjyren fra Arjo her.

Litteratur

1. Kahn SR, Solymoss S, Lamping DL et al. “Long-term Outcomes After Deep Vein Thrombosis: Postphlebitic Syndrome and Quality of Life.” J Gen Intern Med. 2000; 15(6): 425–429.