You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Opplæring

Intermitterende pneumatisk kompresjon (IPC) er en sikker og velprøvd metode for å forebygge blodpropp.

Det kan brukes alene eller i kombinasjon med andre forebyggende metoder. For 19 prosent av sykehuspasientene som har høy risiko for blødning, og der antikoagulanter er kontraindisert (1), utgjør IPC en ideell løsning.

Intermitterende pneumatisk kompresjon (IPC) gis gjennom mansjetter som går over leggen, låret eller foten. Disse rundtgående engangsmansjettene blåses jevnlig opp med en luftpumpe og legger et forsiktig, intermitterende trykk på ekstremiteten.

I motsetning til farmakologiske metoder demper intermitterende pneumatisk kompresjon (IPC) to av risikofaktorene forbundet med utvikling av blodpropp: venestase og hyperkoagulerbarhet.

 IPC øker ikke bare blodstrømmen i ekstremiteten, det frembringer også en målbar blodpropphemmende og fibrinolytisk effekt (2). Disse fysiske og biokjemiske responsene minner om dem vi ser når blodkarene i leggmusklene og plantar plexus (foten) komprimeres under aktiviteter som for eksempel gange. Det er særlig nyttig for behandling av pasienter der tidlig mobilisering ikke er mulig.

Virkemåten og underlagsdokumentasjonen drøftes inngående i Arjos dokument Deep Vein Thrombosis (DVT) Clinical Evidence.

Litteratur

1 Cohen AT, Tapson VF, Bergman J-F et al. Venous thromboembolism and prophylaxis in the acute hospital setting (ENDORSE study): a multinational cross-sectional study. Lancet. 2008; 371: 387-394.

2 Chen A, Frangos S, Kilaru S et al. Intermittent pneumatic compression devices – physiological mechanisms of action. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery. 2001; 21: 383-392.