You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Patofysiologien ved blodpropp

Dannelse og spredning av blodpropp i bena henger sammen med ett eller flere av elementene som vi med et samlebegrep kaller Virchows triade:

• Venestase • Traume eller abnormitet i blodkarvegg • Økt risiko for blodlevring

Virchows triade

Venestase

Et fall i blodstrømmen kan forårsake blodopphopning i venene i underekstremitetene, noe som kan medføre nedsatt bevegelighet, for eksempel fordi man er lenket til sengen, eller fordi man får ytre kompresjon fra forstørrede lymfeknuter, svulster eller tidligere blodpropper (1).

Blodkarskade

Blodkarets endotel (hinne) skaper en naturlig barriere mellom sirkulerende blod og det underliggende blodproppfremkallende vevet. Når denne barrieren brytes på grunn av en blodkarskade, samler og kleber blodplater seg. Det er starten på prosessen med blodproppdannelse. Endotelskade kan skyldes tidligere blodpropp, venedistensjon, traume eller kirurgi.

Hyperkoagulerbarhet

Endringer i blodets kjemi, som øker levringsfaren, kan skyldes en rekke faktorer, f.eks. dehydrering, ondartethet, kirurgi eller traume, østrogenbehandling eller systemiske betennelsessykdommer.

Påvisning og forebygging av risikoen

Det er sannsynlig at minst 50 prosent av sykehuspasienter har én eller flere risikofaktorer (2), og uten forebygging av noe slag vil mellom 20 og 80 prosent få blodpropp (3). Blodpropp rammer millioner av pasienter over hele verden (2,4) og er den største årsaken til at sykehuspasienter dør (3), men det kan unngås, derfor er det klart at effektiv forebygging er avgjørende.

Litteratur

  1. Turpie AG, Chin BS, Lip GY. Venous thromboembolism: pathophysiology, clinical features and prevention. BMJ. 2002; 325: 887-890.
  2. Cohen AT, Tapson VF, Bergman J-F et al. Venous thromboembolism and prophylaxis in the acute hospital setting (ENDORSE study): a multinational cross-sectional study. Lancet. 2008; 371: 387-394.
  3. GeertsWH, BergqvistD, PineoGF, et al. Prevention of venous thromboembolism: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (8th edition). Chest. 2008;133 (6 suppl): 381S–453S.
  4. Heit J, Cohen A, Anderson FJ. Estimated annual number of incident and recurrent, non-fatal and fatal venous thromboembolism (VTE) events in the US. Blood. 2005; 106: 267A.