You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Kliniske retningslinjer

Tiltakene for å forebygge blodpropp og forbedre pasientvelværet er forholdsvis enkle og effektive, derfor er det utarbeidet en rekke nasjonale og internasjonale retningslinjer for god praksis og teknologiske gjennomgåelse gjennom systematisk granskning av litteraturen og sakkyndige konsensusuttalelser (1-7).

Disse dokumentene anerkjenner at systemer med intermitterende pneumatisk kompresjon (IPC), så som Flowtron® IPC, er velprøvd og utgjør et sikkert og effektivt behandlingsalternativ for mange pasienter.

Det er generell enighet om at

 • IPC er effektivt som en frittstående behandling og i kombinasjon med andre former for profylakse 
 • det ikke øker risikoen for blødning, derfor er det særlig nyttig for pasienter der antikoagulanter er en risiko eller kontraindisert (4). 

Spesifikke indikasjoner

 • IPC er mer effektivt enn støttestrømper når antikoagulanter er kontraindisert [5].
 • Reduserer risikoen for asymptomatisk blodpropp (6).

Uavhengig teknologisk gjennomgåelse

 • IPC er effektivt i sin alminnelighet, men det er ikke dokumentert at en type IPC-behandling eller -system er best. Valg av system bør ta hensyn til komfort, sikkerhet og brukervennlighet. Flowtron Universal ble samlet sett rangert høyest i 2007 og 2009 (7).

Litteratur

 1. National Institute for Health and Clinical Excellence. Clinical Guideline 92 Venous thromboembolism: Reducing the risk. http://www.nice.org.uk/CG092.
 2. National Health and Medical Research Council. Clinical practice guidelines for the prevention of venous thromboembolism (deep vein thrombosis and pulmonary embolism) in patients admitted to Australian hospitals. Melbourne: National Health and Medical Research Council. 2009 http://www.nhmrc.gov.au/guidelines/publications/cp115
 3. Geerts WH, Bergqvist D, Pineo GF et al. Prevention of venous thromboembolism: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (8th edition). Chest. 2008; 133 (6 suppl): 381S–453S.
 4. Cohen AT, Tapson VF, Bergman J-F et al. Venous thromboembolism and prophylaxis in the acute hospital setting (ENDORSE study): a multinational cross-sectional study. Lancet. 2008; 371: 387-394.
 5. Australia and New Zealand Working Party on the Management and Prevention of Venous Thromboembolism. Prevention of venous thromboembolism best practice guidelines for Australia and New Zealand, 4th ed. Health Education and Management Innovations, Sydney. 2007
 6. Nicolaides AN, Fareed J, Kakkar AK et al. Prevention and treatment of venous thromboembolism. International Consensus Statement (Guidelines according to scientific evidence). Int Angiol. 2006; 25: 101-161. 
 7. ECRI Institute. Intermittent pneumatic compression device evaluation. Health Devices. USA. 2007; 36(6): 177-204.