You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Sammendrag av klinisk dokumentasjon

Intermitterende pneumatisk kompresjon (IPC) kan brukes på et bredt spekter av kliniske spesialiteter, men for noen spesifikke indikasjoner er IPC spesielt nyttig.

Følgende sammendrag dokumenterer at IPC er en effektiv metode for å forebygge blodpropp.

Klikk på følgende lenker for å laste ned sammendragene av klinisk dokumentasjon.

Betydningen av å forebygge blodpropp ved: