You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Klinisk og økonomisk dokumentasjon

Intermitterende pneumatisk kompresjon (IPC) er påvist å være en svært sikker og effektiv metode for å fremme pasientvelvære ved å redusere de umiddelbare og langsiktige kostnadene ved blodpropp.

Mer om forebygging av blodpropp

Arjos dokument Clinical Evidence inneholder et omfattende sammendrag av den viktigste kliniske og økonomiske dokumentasjonen.

Her er noen av emnene som gjennomgås:

  • De internasjonale konsekvensene av blodpropp.
  • Patofysiologien ved blodpropp.
  • Risikofaktorene for hver klinisk spesialitet.
  • Intermitterende pneumatisk kompresjon (IPC) – virkemåte.
  • Sammendrag av konsensusveiledning.
  • En omfattende liste over viktige laboratoriestudier, kliniske studier og sikkerhetsstudier vedrørende Flowtron™ IPC-apparater.
  • Komplett litteraturliste.

Last ned

Klikk her for å laste ned Arjos brosjyre Clinical Evidence.

Brosjyren Clinical Evidence