You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Blodpropp (VTE)

Forstå blodpropp (VTE)

En vanlig komplikasjon ved lengre tids immobilitet

Alle kan rammes av blodpropp, uansett alder, kjønn og etnisitet. Det er ofte resultat av lengre tids immobilitet og kan oppstå mer eller mindre uten forvarsel, med potensielt livstruende komplikasjoner som følge.

Blodpropp (VTE)

En utfordring for alle pleiemiljøer over hele verden

Blodpropp er en alvorlig og utbredt klinisk utfordring.

  • Hvert år rapporteres det ti millioner tilfeller av blodpropp over hele verden1. Likevel er blodpropprelaterte dødsfall en for det meste udokumentert medisinsk tilstand − men den kan forebygges.
  • I Europa dør flere mennesker av blodpropp enn av brystkreft, prostatakreft, hiv, aids og trafikkulykker til sammen2.
  • Omtrent 30 prosent av pasientene dør innen 30 dager etter blodproppen, mens 25 prosent av de innlagte pasientene som dør uventet, får diagnosen lungeemboli ved obduksjonen3.
  • Omtrent 1/3 av pasientene med dypvenetrombose utvikler posttrombotisk syndrom som kjennetegnes av hevelse og smerte3, og for mange (25 prosent)4 er de resulterende kroniske bensårene forbundet med vesentlige kostnader til fortsatt behandling5.
  • I USA brukes hvert år opptil 19,1 milliarder dollar på behandling av langtidskomplikasjoner på grunn av blodpropp.
products1.jpg

Forebygging av blodpropp

Sørg for sikker og effektiv forebygging av blodpropp for dine pasienter. Vi tilbyr et komplett sortiment av blodproppforebyggende pumper og mansjetter som sørger for at du kan gi sikker og pålitelig behandling for dine mest sårbare pasienter.

Les mer om våre produkter

Litteratur:

1. Jha AK, Larizgoitia I, Audera-Lopez C, Prasopa-Plaisier N, Waters H, Bates DW. The global burden of unsafe medical care: analytic modeling of observational studies. BMJ Qual Saf 2013; 22;809-15. Retrieved from: http://qualitysafety.bmj.com/content/22/10/809.

2. Cohen AT, Agnelli A, Anderson FA et al. Venous thromboembolism (VTE) in Europe: The number of VTE events and associated morbidity and mortality. Thromb Haemost. 2007; 98: 756–764.

3. Beckman MG, Hooper WC, Critchley SE et al. Venous thromboembolism: a public health concern. Am J Prev Med. 2010; 38(4): S495-501 

4. Nelzen O, Bergqvist D, Lindhagen A. Leg ulcer etiology - a cross sectional population study. J Vasc Surg. 1991; 14: 557-64 cited in Nicolaides A, Fareed J, Kakkar A et al. Prevention and treatment of venous thromboembolism - International Consensus Statement. International Angiology. 2013; 32(2): 111-260

5. Ruppert A, Steinle T, Lees M. Economic burden of venous thromboembolism: a systematic review. J Med Econ. 2011; 14(1): 65-74

6. Mahan CE, Borrego ME, Woershing AL et al. Venous thromboembolism: Annualised United States model for total, hospital acquired and preventable costs utilising long-term attack rates. Thromb Haemost. 2012; 108(2): 291-302.