You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Spesialistområder

Vi i Arjo er opptatt av å gi informasjon til kundene innen alle våre fokusområder. Fra informasjon om forebygging av trykksår og blodpropp, tidlig mobilisering til pasienthåndtering er dette avsnittet beregnet på å gi klinisk støtte, belyse teknikker og gi retningslinjer for å forbedre pleiekvaliteten i forskjellige pleiemiljøer.