You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Emma

Denne beboeren/pasienten er ikke selvhjulpen i hverdagen og klarer ikke å bidra aktivt selv.

arjo-insights-mobility-gallery-emma

Bistanden ville medføre risiko for å overbelaste pleieren fysisk hvis den ble ytt uten særlige forholdsregler. Det bør benyttes utstyr for å få bukt med denne risikoen. Denne beboeren/pasienten klarer ikke å bidra aktivt til bevegelsen.

I Emmas tilfelle anses det ikke lenger som viktig at hun stimuleres til å bidra til å bevege seg og bli aktiv. I enkelte tilfeller, som beboere/pasienter i sluttfasene av kreft eller Alzheimers sykdom, kan det faktisk være nødvendig eller ønskelig å unngå slik aktiv deltagelse. Men en beboer/pasient som velger å spare energi til besøkende og holde seg passiv under pleieprosessen, kan også høre til denne gruppen.

Å stimulere bevegeligheten og aktivere beboeren/pasienten er ikke lenger et mål i pleieplanen. Det viktigste er å yte optimal pleie og/eller forebygge komplikasjoner forbundet med nedsatt bevegelighet, f.eks. sikre god hudpleie. Emma forflyttes ved hjelp av utstyr, f.eks. et seil.

Målet er å unngå komplikasjoner som følge av at hun er lenket til sengen over lang tid, og gjøre situasjonen så komfortabel som mulig for henne.

Kjennetegn:

  • Er kanskje helt sengeliggende, kan bare sitte i spesialstol
  • Helt avhengig av pleier
  • Stor fare for dynamisk og statisk overbelastning hvis det ikke brukes egnede hjelpemidler
  • Stimulering av funksjonell bevegelighet er ingen primær målsetting