You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Doris

Denne beboeren/pasienten er ikke selvhjulpen i hverdagen, og klarer ikke å bidra særlig aktivt selv.

arjo-insights-mobility-gallery-doris

Bistanden ville medføre risiko for å overbelaste pleieren fysisk hvis den ble ytt uten særlige forholdsregler. Det bør benyttes utstyr for å få bukt med denne risikoen. Denne beboeren/pasienten klarer ikke å hjelpe til med bevegelsen.

Men hvis og når det er mulig, er det viktig å aktivere disse beboerne/pasientene. Den hjelpen Doris trenger, kan omfatte seil. Et ekstra moment å huske på er å forebygge problemer forbundet med nedsatt bevegelighet, f.eks. sikre god hudpleie.

Det er viktig å bremse bevegelighetssvekkelsen.

Kjennetegn:

  • Kan ikke stå uten støtte, og er ikke i stand til å bære vekt. Kan sitte med god støtte.
  • Avhengig av pleier i de fleste situasjoner
  • Stor fare for dynamisk og statisk overbelastning hvis det ikke brukes egnede hjelpemidler
  • Det er meget viktig å stimulere funksjonell bevegelighet