You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Doris

Denne beboeren/pasienten er ikke selvhjulpen i hverdagen, og klarer ikke å bidra særlig aktivt selv.

Assistanse uten særlige forholdsregler vil medføre risiko for å overbelaste pleieren fysisk. Det bør benyttes utstyr for å redusere denne risikoen. Denne beboeren/pasienten klarer ikke å hjelpe til med bevegelsen.

Men hvis og når det er mulig, er det viktig å aktivere disse beboerne/pasientene. Den hjelpen Doris trenger, kan omfatte seil. Forebygging av sekundærproblemer ved nedsatt mobilitet er avgjørende, f.eks. sikre god hudpleie.

Det er viktig å bremse svekkelsen av mobiliteten og velværet.

Kjennetegn:

  • Kan ikke stå uten støtte, og er ikke i stand til å bære vekt på føttene. Kan sitte med god støtte.
  • Avhengig av pleier i de  fleste situasjoner.
  • Stor fare for dynamisk og statisk overbelastning av pleieren hvis det ikke brukes egnet utstyr.
  • Det er meget viktig å stimulere funksjonell mobilitet.