Doris

Denne beboeren/pasienten er ikke selvhjulpen i hverdagen, og klarer ikke å bidra særlig aktivt selv.

Assistanse uten særlige forholdsregler vil medføre risiko for å overbelaste pleieren fysisk. Det bør benyttes utstyr for å redusere denne risikoen. Denne beboeren/pasienten klarer ikke å hjelpe til med bevegelsen.

Men hvis og når det er mulig, er det viktig å aktivere disse beboerne/pasientene. Den hjelpen Doris trenger, kan omfatte seil. Forebygging av sekundærproblemer ved nedsatt mobilitet er avgjørende, f.eks. sikre god hudpleie.

Det er viktig å bremse svekkelsen av mobiliteten og velværet.

Kjennetegn:

  • Kan ikke stå uten støtte, og er ikke i stand til å bære vekt på føttene. Kan sitte med god støtte.
  • Avhengig av pleier i de  fleste situasjoner.
  • Stor fare for dynamisk og statisk overbelastning av pleieren hvis det ikke brukes egnet utstyr.
  • Det er meget viktig å stimulere funksjonell mobilitet.