Carl

Denne beboeren/pasienten er ikke selvhjulpen i hverdagen. Han trenger hjelp, men klarer å bidra eller gjøre litt på egen hånd.

Assistanse uten særlige forholdsregler vil medføre risiko for å overbelaste pleieren fysisk. Belastningen for pleieren ville overstige de sikre grensene for manuell håndtering eller statisk (postural) belastning. I disse tilfellene bør det benyttes utstyr slik at pleieren ikke blir utsatt for utrygge nivåer.

Disse pasientene klarer derimot å bidra aktivt til å bevege seg, og det er viktig at de opprettholder eller forbedrer denne evnen så mye som mulig. Den hjelpen Carl trenger, kan omfatte stå- og oppreisningshjelpemiddel. Det er viktig å stimulere Carls øvrige evner og bremse svekkelse av mobilitet.

Kjennetegn:

  • Er delvis i stand til å bære vekt på minst ett ben. Sitter ofte i rullestol og har en viss kroppsstabilitet.
  • Avhengig av pleier i de fleste situasjoner.
  • Risiko for dynamisk og statisk overbelastning av pleieren hvis det ikke brukes egnet utstyr.
  • For Carl er det svært viktig å stimulere funksjonell mobilitet.