You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Barbara

Denne beboeren/pasienten er delvis selvhjulpen i hverdagen, og den hjelpen hun trenger, er generelt ikke fysisk krevende for pleieren.

Hjelpen kan bestå av muntlig støtte, tilbakemelding eller veiledning, men lett fysisk bistand kan også være nødvendig. Denne bistanden kan ytes i kombinasjon med mindre hjelpemidler (gåhjelpemidler, støtte eller grep og håndtak) eller tilpasning av beboer-/pasientmiljøet. Barbaras øvrige evner bør stimuleres.Mobilitetsgalleriet Barbara

Kjennetegn: 

  • Kan i noen grad støtte seg selv og bruker rullator eller lignende
  • Avhengig av pleier i noen situasjoner
  • Vanligvis ingen fare for dynamisk overbelastning for personalet Kan være fare for statisk overbelastning hvis det ikke brukes skikkelige hjelpemidler
  • Det er meget viktig å stimulere funksjonell bevegelighet