You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Barbara

Denne beboeren/pasienten er delvis selvhjulpen i hverdagen, og den hjelpen hun trenger er generelt ikke fysisk krevende for pleieren.

Hjelpen kan bestå av muntlig støtte, tilbakemelding eller veiledning, men lett fysisk bistand kan også være nødvendig. Denne bistanden kan ytes i kombinasjon med enkle hjelpemidler (gåhjelpemidler, støtte eller grep og håndtak) eller tilpasning av beboer-/pasientmiljøet. Barbaras øvrige evner bør stimuleres.

Kjennetegn: 

  • Kan i noen grad støtte seg selv og bruker rullator eller lignende.
  • Avhengig av pleier i noen situasjoner.
  • Vanligvis ingen fare for dynamisk overbelastning for pleieren.
  • Risiko for statisk overbelastning kan forekomme under for eksempel assistanse med daglige hygieneaktiviteter.
  • Det er meget viktig å stimulere funksjonell mobilitet.