Albert

Denne beboeren/pasienten er selvhjulpen i hverdagen og trenger ikke hjelp av andre. Beboeren/pasienten kan ha behov for spesielle hjelpemidler eller apparater for å være mer selvstendige. Generelt er det ingen risiko for å overbelaste pleieren fysisk.

Kjennetegn:

  • Oppegående, men bruker kanskje  stokk  til å støtte seg.
  • Klarer seg selv, kan vaske seg og kle på seg
  • Vanligvis ingen fare for dynamisk eller statisk overbelastning for pleieren.
  • Det er meget viktig å stimulere funksjonell mobilitet for å opprettholde selvstendigheten.