You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Albert

Denne beboeren/pasienten er selvhjulpen i hverdagen og trenger ikke hjelp av andre.

arjo-insights-mobility-gallery-albert

Beboeren/pasienten kan ha behov for spesielle hjelpemidler eller apparater. Generelt er det ingen risiko for å overbelaste pleieren fysisk. Albert må holdes under nøye tilsyn.

Kjennetegn:

  • Oppegående, men bruker kanskje stokk til å støtte seg.
  • Selvhjulpen, kan vaske seg og kle på seg
  • Vanligvis ingen fare for dynamisk eller statisk overbelastning for personalet
  • Det er meget viktig å stimulere funksjonell bevegelighet