You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Albert

Denne beboeren/pasienten er selvhjulpen i hverdagen og trenger ikke hjelp av andre. Beboeren/pasienten kan ha behov for spesielle hjelpemidler eller apparater for å være mer selvstendige. Generelt er det ingen risiko for å overbelaste pleieren fysisk.

Kjennetegn:

  • Oppegående, men bruker kanskje  stokk  til å støtte seg.
  • Klarer seg selv, kan vaske seg og kle på seg
  • Vanligvis ingen fare for dynamisk eller statisk overbelastning for pleieren.
  • Det er meget viktig å stimulere funksjonell mobilitet for å opprettholde selvstendigheten.