You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

De 8 positive

De 8 positive

Langtidspleie – De 8 positive: Tilstrekkelig plass, hensiktsmessige hjelpemidler og riktige arbeidsteknikker

  1. Forbedrede viktige kroppsfunksjoner, som hjerte- og lungefunksjon, blodomløp, hud og muskel- og skjelettsystem
  2. Færre komplikasjoner forårsaket av immobilitet, som trykksår, trombose, lungebetennelse, inkontinens, svimmelhet
  3. Hovedforutsetningene bidrar til å opprettholde den pleietrengendes bevegelighet og redusere fallrisikoen
  4. Mer mobile pleietrengende er mer selvhjulpne, noe som skaper bedre selvfølelse, større tilfredshet og høyere livskvalitet
  5. Mer mobile og mindre avhengige pasienter, noe som innebærer mindre behov for hjelp
  6. Mindre belastning på omsorgspersonene, noe som fører til færre arbeidsrelaterte skader
  7. Bedre fysisk og psykisk velferd hos omsorgspersonene, noe som fører til høyere produktivitet og engasjement blant personalet takket være lavere sykefravær og mindre personalutskifting
  8. Forbedret pleiekvalitet til lavere kostnad, noe som forbedrer de økonomiske resultatene for institusjonen.