Langtidspleie

Enten det gjelder en person i en eldrebolig eller en person med pleiebehov, mener vi at pleien skal være preget av trivsel og verdighet.

Velferd for både helsemedarbeidere og beboere

Vi arbeider med å utvikle og levere løsninger som sørger for at du kan gi sikker og verdig pleie til pleietrengende med nedsatt bevegelighet og kognitiv funksjon.

Velferd og avslapning i demenspleie

Personer med demens eller lignende kognitive funksjonsnedsettelser kan ha ulike typer atferd. De kan føle seg rastløse, urolige, ha nedsatt kommunikasjonsevne eller til og med vise aggressiv atferd. Det er viktig å huske at atferdsmønsteret varierer fra person til person, og at det kan påvirkes.

Les mer