You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

De 8 positive

De 8 positive

Akuttpleie – De 8 positive: Tilstrekkelig plass, hensiktsmessige hjelpemidler og riktige arbeidsteknikker

  1. Hovedforutsetningene forbedrer tidlig mobilisering av pasienter
  2. Forbedrede viktige kroppsfunksjoner, som hjerte- og lungefunksjon, blodomløp, hud og muskel- og skjelettsystem
  3. Færre komplikasjoner forårsaket av immobilitet, som trykksår, trombose, nevromuskulær dysfunksjon, nedsatt lungefunksjon, urinveisinfeksjon og fallrisiko
  4. Økt rekonvalesensgrad og forbedret livskvalitet Redusert lengde på sykehusoppholdet
  5. Mer mobile og mindre avhengige pasienter, noe som innebærer mindre behov for hjelp
  6. Mindre belastning på personalet, som fører til færre arbeidsrelaterte skader og økt produktivitet blant personalet
  7. Bedre fysisk og psykisk velferd hos personalet, som fører til lavere sykefravær og mindre personalutskifting
  8. Forbedret pleiekvalitet, som innebærer forbedrede økonomiske resultater for sykehuset