You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Akuttpleie

De individuelle kliniske behovene kan variere betydelig i et utfordrende pleiemiljø i konstant endring. Vårt fokus er å hjelpe helsepersonell med å oppfylle kravene med løsninger som bidrar til å optimalisere forutsetningene for god omsorg, komfort og verdighet for alle pasienter.

Vi bidrar til å skape sikrere og mer effektive akuttpleiemiljøer

Vi tilbyr et bredt sortiment av løsninger for å møte de nye og stadig skiftende utfordringene i dagens akuttpleie, fra pasienthåndtering og mobilisering til hygiene og forebygging av trykksår.

Se våre løsninger

Vi hjelper deg å nå dine kliniske mål

Våre programmer, metoder og løsninger er utviklet for å tilrettelegge for sikker rekonvalesens for dine pasienter. De er utformet for å hjelpe deg å levere kvalitetspleie og gi deg verktøyene du trenger for å nå dine kliniske mål.

Se våre programmer

De 8 positive-filosofien

De 8 positive-filosofien synliggjør de potensielle positive virkningene for både helsemedarbeidere og pasienter/beboere som følge av investeringer i forbedret pasienthåndtering.

Les mer