Velg land eller region

Du er i Norway (Norsk)
Start / Langtidspleie
Arjo Insights Elderly Woman Nurse Low res.jpg

Langtidspleie

Enten det gjelder en person i en eldrebolig eller en person med pleiebehov, mener vi at pleien skal være preget av trivsel og verdighet.

Velferd for både helsemedarbeidere og beboere

Vi arbeider med å utvikle og levere løsninger som sørger for at du kan gi sikker og verdig pleie til pleietrengende med nedsatt bevegelighet og kognitiv funksjon.
GettyImages-137087963 circle.jpg

Velferd og avslapning i demenspleie

Personer med demens eller lignende kognitive funksjonsnedsettelser kan ha ulike typer atferd. De kan føle seg rastløse, urolige, ha nedsatt kommunikasjonsevne eller til og med vise aggressiv atferd. Det er viktig å huske at atferdsmønsteret varierer fra person til person, og at det kan påvirkes.
ArjoHuntleigh-Architect-Planners-Guidebook-BEW-image-Enterprise-Maxi-Move.jpg

Miljøer som fremmer velferd og verdighet

Riktig utforming, riktig utstyr og best mulig plassutnyttelse kan spille en avgjørende rolle for helsemedarbeidere, eldre beboere og beboere med nedsatte kognitive funksjoner.
Arjo_Mobility_Gallery_Group_thumbnail.jpg

Personlig tilpasset omsorg med Mobilitetsgalleriet

Pleietrengende er personer med forskjellige livshistorier, preferanser og interesseområder. Vi arbeider for å sikre at deres liv i langtidspleien preges av komfort og verdighet.