You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Onze verant-woordelijkheid

Aangezien in ons bedrijf de mens centraal staat, streven we ernaar om in elk aspect van onze activiteiten een positieve invloed te hebben op onze gemeenschap. Wij laten ons leiden door een MVO-missie die is ontwikkeld volgens strenge normen op het gebied van gezondheid, veiligheid, antidiscriminatie en ethiek.

Wij leggen ons toe op een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk en investeren in de groei en ontwikkeling van onze mensen. Ook houden wij ons aan wereldwijde normen met betrekking tot ethisch gedrag. Onze gedragscode en ons ethisch beleid zijn gebaseerd op het Global Compact van de VN en andere alom gerespecteerde internationale principes voor ondernemingsgedrag. Onze prestaties bij de handhaving van dit beleid worden jaarlijks beoordeeld aan de hand van de ecologische, sociale en governancecriteria (ESG).

Hieronder leest u meer over onze beloften op dit gebied.