You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

➊ Klantwaarde verbeteren

Wij creëren waarde voor onze klanten door een organisatie aan te sturen die zich richt op de unieke behoeften van klanten in de acute zorg en de langdurige zorg.

Wij streven naar het leveren van betere klinische resultaten en een hogere financiële waarde door bij te dragen aan efficiëntere zorg en de totale zorgkosten te verlagen. De prioriteiten op dit gebied luiden: voortdurende innovatie, productvernieuwing en de ontwikkeling van het dienstenaanbod. Arjo heeft heldere plannen op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en marketing, wat de komende jaren naar verwachting zal leiden tot meer productvernieuwing en nieuwe innovaties. Het doel is complete oplossingen te ontwikkelen en aan te bieden om klanten te helpen het hoofd te bieden aan huidige en toekomstige demografische trends en strengere regelgeving, de zorgkwaliteit en de efficiëntie van patiëntenstromen te verbeteren en een grotere patiëntveiligheid te bieden.

➋ Sterkere commerciële focus

Een van de initiatieven om de commerciële focus van Arjo te versterken is de uitbreiding van onze aanwezigheid op zowel bestaande als nieuwe markten.

Wij nemen momenteel een sterke positie in de acute zorg in en zijn van plan onze aanwezigheid in de langdurige zorg ook uit te breiden. Naast een sterkere focus op langdurige zorg streeft Arjo naar optimalisatie van zijn productportfolio en verkoopproces. 

 

➌ Verhoogde operationele wendbaarheid

Arjo stelt zich ten doel om zijn operationele wendbaarheid te vergroten, bijvoorbeeld door initiatieven voor het genereren van een hogere productkwaliteit, een efficiëntere waardeketen en vereenvoudigde en geharmoniseerde interne bedrijfsprocessen.

 Hierdoor kan Arjo sneller inspelen op de behoeften van de klant en optimaal profiteren van markttrends. Arjo werkt actief aan het naleven van wettelijke eisen en streeft naar een hoog niveau van productkwaliteit en -veiligheid.

➍ Het bedrijf en de mensen samen ontwikkelen

Het zijn de mensen van Arjo die de activiteiten genereren en ontwikkelen, en daarom heeft Arjo een HR-agenda voor de lange termijn opgesteld die ervoor zorgt dat de organisatie beschikt over de expertise, leiderschap en essentiële vaardigheden die nodig zijn om aan de huidige en de toekomstige bedrijfsbehoeften te voldoen.

Dit werk omvat opvolgingsplanning, activiteiten ter bevordering van de diversiteit en verschillende opleidingsprogramma's. Deze activiteiten zijn noodzakelijk om Arjo in staat te stellen medewerkers met de nodige expertise en waarden aan te trekken, te werven, te ontwikkelen en te behouden, die kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Arjo.

➎ Een duurzame en zegevierende cultuur

Het doel is om een resultaatgerichte organisatie te creëren op basis van de kernwaarden van Arjo: passie, samenwerking, openheid, uitblinken en eigen verantwoordelijkheid

De gemeenschappelijke factor die deze vijf kernwaarden verbindt, is dat Arjo waarde hecht aan mensen en de gezondheid en het welzijn van anderen wil verbeteren. Om een duurzame en zegevierende cultuur tot stand te brengen, stimuleert Arjo enthousiasme, een focus op oplossingen die waarde toevoegen en een echte positieve verandering voor mensen teweegbrengen, eigen verantwoordelijkheid en beslissingen nemen, en als teamspeler werken aan het bereiken van de doelstellingen van het concern. Ook beschouwt Arjo gelijkheid als essentieel voor zijn succes.