You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Financiële doelstellingen op de middellange termijn

Omzetgroei

Gemiddelde jaarlijkse organische omzetgroei van 2-4%


Winstgevendheid
Gemiddelde jaarlijkse groei van EBITDA met minstens 10%


Cash conversion
Cash conversion hoger dan 70%

 

 

Dividendbeleid


De raad van bestuur van Arjo heeft een dividendbeleid vastgesteld dat inhoudt dat toekomstige
dividenden worden gecorrigeerd op grond van het winstniveau, de financiële
positie en het toekomstige ontwikkelingspotentieel van Arjo. Het doel is om het
dividend te laten overeenkomen met 30-50% van het nettoresultaat na belastingen.