Selecteer uw land of regio

U bevindt zich nu in The Netherlands (Nederlands)
Start / Over ons / Juridisch / Webbeleid

Web policy

Disclaimer

Dit is een algemene disclaimer met betrekking tot de Arjo-website www.arjo.com. Houd er rekening mee dat de afzonderlijke websites van bedrijven binnen Arjo aanvullende disclaimers en kennisgevingen kunnen bevatten.

De op deze website gepubliceerde informatie wordt uitsluitend ter informatie verstrekt door Arjo AB en haar gelieerde ondernemingen ("Arjo") en mag niet worden opgevat als het geven van advies of het doen van aanbevelingen; deze website mag niet dienen als basis voor welke beslissing of handeling dan ook. De inhoud is mogelijk niet compleet of actueel. Alle informatie wordt te goeder trouw verstrekt, maar ZONDER GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPLICEERD, en elk gebruik van informatie of materiaal op deze website is geheel op eigen risico van de gebruiker. 

Niets op deze website mag worden aangemerkt als een uitnodiging om te investeren in of anderszins te handelen in effecten van Arjo. Daadwerkelijke resultaten en ontwikkelingen kunnen wezenlijk verschillen van eventuele toekomstgerichte verklaringen die op deze website worden gedaan (zie hieronder). Er kan niet op prestaties uit het verleden van effecten worden afgegaan als informatiebron over hun toekomstige prestaties.

Arjo garandeert niet dat deze website te allen tijde toegankelijk zal zijn, noch dat deze website of de server die hem ter beschikking stelt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de hierin uiteengezette voorwaarden. U moet dit webbeleid dan ook zorgvuldig en volledig lezen voordat u de website voor het eerst gebruikt en op gezette tijden daarna, aangezien Arjo hierin wijzigingen en updates kan aanbrengen.

Toekomstgerichte verklaringen

Deze website kan bepaalde toekomstgerichte verklaringen bevatten over toekomstige activiteiten, prestaties of marktomstandigheden. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn slechts gebaseerd op onze gezichtspunten en verwachtingen met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen op het moment waarop de verklaringen worden afgelegd. Er kan niet worden gewaarborgd dat dergelijke verwachtingen ook werkelijkheid zullen worden. Aangezien bij toekomstgerichte verklaringen veronderstellingen en schattingen betrokken zijn waarop bekende en onbekende risico's en onzekerheden van toepassing zijn, kan het resultaat wezenlijk verschillen van wat in de verklaringen wordt omschreven. Wij nemen geen verplichting op ons om eventuele toekomstgerichte verklaringen vanwege nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of om andere reden publiekelijk bij te werken of te herzien, behalve voor zover voorgeschreven door wetgeving of beursvoorschriften. 

Auteursrecht en handelsmerken

Behalve waar anders vermeld valt de inhoud van deze website onder het auteursrecht, naburig recht of ander intellectueel-eigendomsrecht van Arjo. Dit omvat het handelsmerk "Arjo" en andere logo's en handelsmerken die op deze website kunnen voorkomen. De logo's, handelsmerken, auteursrechtelijk beschermde werken en naburige rechten van Arjo mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle rechten voorbehouden.

Als u ons via deze website informatie of materiaal toezendt, moet u zich ervan bewust zijn dat Arjo deze informatie en dit materiaal wereldwijd kan gebruiken, zonder tijdsbeperking (of ten minste gedurende 50 jaar), wijzigingen kan aanbrengen in deze informatie, deze kan publiceren en deze ook kan overdragen of op andere wijze aan derden kan afstaan. Voor een dergelijk gebruik wordt u geen vergoeding betaald. Door ons via deze website informatie of materialen toe te zenden, stemt u in met voornoemd gebruik door Arjo en staat u ervoor in dat u in overeenstemming hiermee gerechtigd bent om de informatie of materialen aan Arjo toe te zenden.

Kennisgeving gegevensbescherming

In deze kennisgeving gegevensbescherming wordt beschreven hoe Arjo uw persoonsgegevens verwerkt in verband met het gebruik door u van deze webpagina. 

Hoe worden uw persoonsgegevens gebruikt?

Persoonsgegevens (bv. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres) en niet-persoonsgebonden gegevens (bv. uw besturingssysteem en browser) die via deze website aan Arjo AB worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt door bedrijven binnen Arjo, zijn onderaannemers en dienstverleners.

Via de website van Arjo kunt u onder andere via contactformulieren contact opnemen met Arjo, u abonneren op persberichten en sollicitaties indienen. Wanneer u contact opneemt, u abonneert of een dergelijke sollicitatie verricht, vragen wij u de informatie in te voeren die wij nodig hebben om te voldoen aan uw verzoek en eventuele toekomstige contacten met betrekking tot dezelfde zaak of, indien zo wordt overeengekomen, andere zaken (bv. naam, e-mail, telefoonnummer en dergelijke). Arjo gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend met het oog op deze relevante doeleinden. Wees u er voorts van bewust dat, als u zich hebt geabonneerd op onze persberichten en ervoor kiest om uw abonnement te beëindigen, uw persoonsgegevens worden gewist.

Om een beter inzicht te verkrijgen in het gedrag en de behoeften van de bezoekers van deze website, kunnen Arjo, zijn onderaannemers en dienstverleners uw persoonsgegevens ook verwerken om het gebruik van de website te volgen, verkeer van en naar de website te registreren en de demografische gegevens, geografische locatie en de interesses van gebruikers, evenals hun gedrag met betrekking tot de Arjo-website en huidige en toekomstige producten, te onderzoeken en te evalueren. Voor alle duidelijkheid: deze demografische gegevens, deze geografische locatie, deze interesses en dit gedrag worden niet gekoppeld aan een specifieke individuele persoon en de registratie kan op elk gewenst moment worden gedeactiveerd in de browserinstellingen.

De verwerking van uw persoonsgegevens kan gepaard gaan met overdracht van gegevens naar rechtsgebieden buiten de EER die mogelijk geen toereikend beschermingsniveau kennen. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met het gebruik van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit webbeleid (met inbegrip van de overdracht van uw persoonsgegevens naar buiten de EER).

Uw rechten en hoe u contact met ons opneemt

Eenmaal per jaar kunt u kosteloos informatie verkrijgen over de persoonsgegevens die door Arjo worden verwerkt en die betrekking hebben op u als betrokkene. Daarnaast hebt u altijd het recht om (i) correctie van onjuiste gegevens te verzoeken, (ii) eerder door u verstrekte informatie te wijzigen, (iii) een verleende toestemming in te trekken en ons te informeren dat u zich verzet tegen verdere verwerking van uw persoonsgegevens of dat u geen verdere informatie van Arjo wenst te ontvangen. Als u uw toestemming intrekt, worden uw persoonsgegevens zo snel mogelijk gewist.

Arjo AB, reg.-nr. 556408-5032, Postbus 8861, SE-402 72 Gothenburg, Zweden, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem contact op met Arjo AB als u gebruik wilt maken van een van de bovengenoemde rechten.

Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door webservers op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. "First-party" cookies worden geplaatst door de website die u op dat moment bezoekt. "Cookies van derden" worden geplaatst door andere domeinen dan die van de website die u bezoekt.

"Sessie"-cookies blijven tijdens uw bezoek op uw computer of mobiele apparaat staan en vervallen wanneer u uw browser afsluit. "Permanente" cookies blijven daarentegen gedurende een in de cookie gespecificeerde termijn op uw computer/apparaat staan.

Waar worden cookies voor gebruikt?

Arjo gebruikt permanente first-party cookies om uw voorkeuren in te stellen en te onthouden voor herhaalde bezoeken aan onze site. Instellingen zoals geselecteerde taal en land, interacties met gebruikerskennisgevingen of bevestigingen kunnen in cookies worden opgeslagen. We maken mogelijk gebruik van permanente cookies van derden zoals Google Analytics, Hotjar en HubSpot, Inc, om te analyseren hoe onze bezoekers onze website gebruiken en om de prestaties van de website te monitoren.

Meer informatie over het privacybeleid van Google en het gebruik van cookies voor de analyseservice van Google vindt u op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Informatie over het gebruik van cookies door Hotjar vindt u op https://www.hotjar.com/cookies.

Meer informatie over het privacybeleid van of het gebruik van cookies door Hubspot vindt u op http://legal.hubspot.com/privacy-policy

Uitgebreide informatie over hoe organisaties cookies gebruiken is te vinden op: www.allaboutcookies.org

Cookies blokkeren en/of verwijderen

Cookies worden door de standaardinstellingen van de meeste browsers geaccepteerd. Als u geen cookies wilt accepteren, kan uw browser zo worden ingesteld dat het opslaan van cookies automatisch wordt geweigerd of dat u op de hoogte moet worden gesteld telkens wanneer een website vraagt om cookies op te slaan. Als u verschillende apparaten gebruikt voor toegang tot de website (bijvoorbeeld uw computer, smartphone, tablet enz.), moet u ervoor zorgen dat u de instellingen van elk apparaat aanpast.

Zie de hulppagina's van uw browser voor meer informatie. Als u ervoor kiest om geen cookies te accepteren, kan de website nog steeds worden gebruikt, maar mogelijk met beperkte functionaliteit.

Links

Deze website kan links naar websites van derden bevatten. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak verstrekt en Arjo onderschrijft de informatie op deze sites niet. Het gebruik van links naar websites van derden geschiedt op eigen risico van de gebruiker.

Landspecifieke informatie

Deze website bevat informatie over producten die al dan niet beschikbaar zijn in bepaalde landen en die, indien beschikbaar, door een regelgevende overheidsinstantie zijn goedgekeurd of op de markt zijn toegelaten voor verschillende indicaties en beperkingen in verschillende landen. Elk land heeft specifieke wetten, voorschriften en medische praktijken met betrekking tot het overdragen van medische informatie of andere informatie over medische producten via internet. Niets hierin mag worden opgevat als een verzoek tot aanschaffen van of reclame voor een product dat niet is toegestaan volgens de wetten en voorschriften van de staat of het land waar de lezer zich bevindt. Onze producten en onze website voldoen echter aan de wetten die van toepassing zijn op het land dat door de lezer is geselecteerd.

Wijzigingen/updates

Wij behouden ons het recht voor om elk onderdeel van deze website, met inbegrip van dit webbeleid, op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wij nemen geen enkele verplichting op ons om deze website up-to-date te houden. 

Toepasselijke wetgeving

Op dit webbeleid is de Zweedse wetgeving van toepassing.