You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

De Positieve Acht-filosofie en de Mobiliteitswijzer vormen beide belangrijke hoekstenen van Diligent

Positieve Acht is het logische uitgangspunt voor de manier waarop Diligent zorgaandoeningen (Healthcare Acquired Conditions - HAC) kan verminderen.

De Mobiliteitswijzer geeft realistische aanbevelingen over de juiste ruimte, apparatuur en werktechnieken om optimale zorgresultaten te behalen. Wanneer zorgvragers in zorginstellingen veilig en vroegtijdig worden gemobiliseerd, heeft dit een sneeuwbaleffect op hun veiligheid en welzijn.

Patiënten veilig, vroegtijdig en regelmatig laten opstaan en in beweging krijgen, verlaagt het risico van zorgaandoeningen (Healthcare Acquired Conditions - HAC), zoals valincidenten, decubitus, urineweginfecties (UWI), beademingsgerelateerde pneumonie en diep-veneuze trombose (DVT). Het kan zelfs de opnameduur en het aantal heropnames verminderen.