You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Decubituspreventie bij zwaardere zorgvragers

Bekijk onze producten

Betere verzorging van de kwetsbare huid

De kwetsbare huid van zwaardere zorgvragers beter verzorgen en beschermen dankzij gespecialiseerde ligondersteuning voor zwaardere zorgvragers met een aangetaste huidintegriteit.

Door vochtophoping en een slechte bloedsomloop hebben zwaardere zorgvragers vaker last van een kwetsbare huid. Hierdoor zal er bij hen vaker sprake zijn van decubitus en 'skin tears'. Om dit risico te beperken, wordt het gebruik van passende ligsystemen aangeraden in de richtlijnen van professionele organisaties zoals het European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) en het National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP).1

Arjo beschikt over een assortiment ligsystemen en oplossingen voor microklimaatregulering om zwaardere zorgvragers met een aangetaste huidintegriteit optimale zorg te bieden.

Referenties:

1. Muir, M, Archer-Heese, G. (2009) Essentials of Bariatric Patient Handling Program, OJIN: The Online journal of Issues in Nursing deel 14, nr. 1.