You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Bariatrische VTE-preventie

Comfortabele, praktische en klinisch doeltreffende VTE-preventie

arjo-bariatric-nurse-patient-flowtron-vte-block.jpg

Risico's van VTE en obesitas

Obesitas zorgt voor een verhoogd risico op veneuze trombo-embolie (VTE) – een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit bij zorgvragers in het ziekenhuis.¹ Het Flowtron® Actieve Compressiesysteem zorgt voor intermitterende pneumatische compressie (IPC): een eenvoudige, gebruiksvriendelijke methode om het bloed in de dieper gelegen aderen van de benen te laten circuleren. Dit beperkt veneuze stasis en helpt daarmee het ontstaan van DVT voorkomen. ¹ Paul D. Stein, Afzal Beemath, MD, Ronald E. Olson, PhD (2005) Obesity as a risk factor in venous thromboembolism, American Journal of Medicine, Vol. 118, Issue 9.

Bekijk onze producten