You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Emma

Deze zorgvrager is niet in staat om zelf dagelijkse activiteiten te verrichten of daaraan actief bij te dragen.


Hulp zou, als deze zonder speciale voorzorgsmaatregelen zou worden verleend, tot risico van fysieke overbelasting van de zorgverlener leiden. Er moeten hulpmiddelen worden gebruikt om dit risico te beperken. Deze zorgvrager is niet in staat actief aan de handeling bij te dragen.

In het geval van Emma wordt het niet langer belangrijk geacht haar te stimuleren een bijdrage aan de handeling te leveren en actief te worden of activiteit te handhaven. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij zorgvragers in het terminale stadium van kanker of Alzheimer, kan deze actieve bijdrage zelfs beter als onwenselijk worden vermeden. Maar een zorgvrager die ervoor kiest om zijn energie te sparen voor bezoekers en passief blijft tijdens het zorgproces, kan ook tot die groep behoren.

Het bevorderen of stimuleren van de mobiliteit en het activeren van de zorgvrager behoren niet langer tot de belangrijkste doelen van het zorgplan van de zorgvrager. Optimale zorg verlenen en/of het voorkomen van complicaties van immobiliteit, bijvoorbeeld goede huidverzorging, krijgen prioriteit. Emma wordt verplaatst met behulp van hulpmiddelen zoals een tillift en/of glijzeilen in het bed.

Het doel is het voorkomen van complicaties die worden veroorzaakt door langdurige bedlegerigheid en het haar zo comfortabel mogelijk maken.

Kenmerken:

  • Wellicht volledig bedlegerig, kan enkel in een speciale stoel opzitten.
  • Altijd volledig afhankelijk van de zorgverlener.
  • Hoog risico op dynamische en statische overbelasting bij de zorgverlener als niet het juiste hulpmiddel wordt gebruikt.
  • Stimuleren van functionele mobiliteit is niet het belangrijkste doel.