You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Positieve Acht™

Positieve Acht

Langdurige zorg - Positieve Acht: Voldoende ruimte, de juiste hulpmiddelen en ergonomische werkmethoden

  1. Betere vitale lichaamsfuncties, zoals hart, longen, bloedsomloop, huid en spier- en skeletstelsel
  2. Minder aandoeningen ten gevolge van immobiliteit zoals decubitus, trombose, longontsteking, incontinentie, duizeligheid
  3. De kernvoorwaarden dragen bij tot het behoud van de mobiliteit van bewoners en beperken het valgevaar
  4. Mobielere bewoners zijn zelfredzamer. Daardoor verbetert het zelfbeeld van deze patiënten/bewoners, zodat ze meer tevreden zijn en een betere levenskwaliteit ervaren.
  5. Minder behoefte aan hulp door mobielere, minder afhankelijke patiënten/bewoners.
  6. Lagere belasting van de zorgverlener, met minder letsel als gevolg.
  7. Groter lichamelijk en psychisch welzijn van zorgverleners verbetert de productiviteit en vergroot het personeelsbehoud door minder ziekteverzuim en een kleiner personeelsverloop.
  8. Hogere kwaliteit van zorgresultaten tegen lagere kosten, dus betere financiële resultaten voor de instelling.