You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Langdurige zorg

Voor elke oudere bewoner en mensen die sterk afhankelijk zijn van de hulp van anderen moet langdurige zorg een ervaring zijn waarin hun welzijn en waardigheid centraal worden gesteld.

Bevordering van het welzijn van bewoners en zorgverleners

Wij zoeken naar oplossingen waarmee u veilige en waardige zorg kunt bieden aan uw bewoners met beperkte mobiliteit en cognitieve beperkingen

Welzijn en ontspanning in de langdurige zorg

Mensen met dementie of vergelijkbare cognitieve beperkingen kunnen zich op verschillende manieren gedragen. Ze kunnen rusteloosheid, desoriëntatie, teruggetrokkenheid of zelfs agressie vertonen. Dit gedrag is eigen aan de persoon in kwestie en kunt u positief beïnvloeden.

Lees verder