Selecteer uw land of regio

U bevindt zich nu in The Netherlands (Nederlands)
Start / Dementiezorg / Momenten van wrijving met mensgerichte zorg zoveel mogelijk beperken
iStock-547513542-RGB_2135x600.jpg

Behoud van waardigheid

Momenten van wrijving met mensgerichte zorg zoveel mogelijk beperken

Zorgen voor mensen met dementie is moeilijk en complex en kent vele nuances en uitdagingen. Wij weten dat deze zorg niet gericht is op het streven naar genezing. Er wordt uitgegaan van de basisgedachte dat achter elke uitdaging een unieke persoon schuilt met onvervulde emotionele of lichamelijke behoeften die begrip en ondersteuning vereisen.

Probleemgedrag is een van de meest kwellende en uitdagende uitingen van de aandoening. Dit probleemgedrag omvat meestal apathie, depressie, lichtgeraaktheid, onrust en angst. De druk op een zorgomgeving en individuele zorgverleners om episoden van probleemgedrag en de wrijving die zij veroorzaken te beperken, kan enorm zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat handhaving van de kwaliteit van leven, vermindering van episoden van probleemgedrag, en efficiëntie alleen kunnen worden bereikt met een mensgerichte aanpak in de zorg voor mensen met dementie¹

 

 

 

Mensgerichte zorg ondersteunen

Zorgen voor een basisondersteuning die u in staat stelt zorg op mensgerichte wijze te verlenen is van essentieel belang om de kwaliteit van leven van iemand met dementie te verbeteren. De beginselen van mensgerichte zorg waarborgen de menselijke waarde van mensen met dementie. Deze aanpak erkent de individualiteit van zorgvragers, evenals hun persoonlijkheid en de wijze waarop hun levenservaringen van invloed zijn op hun reactie op de aandoening. De aanpak benadrukt ook het belang van relaties en interacties met anderen. Mensgerichte zorg wordt internationaal erkend als het best-practice zorgmodel voor mensen met dementie2 en wordt aanbevolen in internationaal beleid en praktijkrichtlijnen3.

 

Literatuur

1. Sloane PD, Hoeffer B, Mitchell CM et al. Effect of person-centered showering and the towel bath on bathing-associated aggression, agitation, and discomfort in nursing home residents with dementia: a randomized, controlled trial. J Am Geriatr Soc. 2004 Nov;52(11):1795-804.

2. Sam Fazio, Douglas Pace, Janice Flinner, Beth Kallmyer. The Fundamentals of Person-Centered Care for Individuals With Dementia. The Gerontologist. Volume 58, Issue suppl_1, February, 2018: S10–S19,

3. Sam Fazio, Douglas Pace, Katie Maslow, Sheryl Zimmerman, Beth Kallmyer. Alzheimer’s Association Dementia Care Practice Recommendations. The Gerontologist. Volume 58, Issue suppl_1, February, 2018: S1–S9

De aanpak van Arjo

Download de brochure Oplossingen voor mensen met dementie