You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Ethisch zakelijk gedrag

Wij zijn van mening dat het naleven van strenge gedragsnormen essentieel is voor duurzaam succes en cruciaal voor het opbouwen van het vertrouwen en zelfvertrouwen van onze medewerkers, klanten, onderaannemers en andere stakeholders.

Gedragscode

Onze gedragscode vormt, samen met onze culturele kernwaarden, de grondslag voor de manier waarop we zaken doen en voor ons handelen. De code berust op een aantal wereldwijde beleidsmaatregelen, waar nodig aangevuld met lokaal beleid.

Onze gedragscode is gebaseerd op de volgende internationale principes:

• Global Compact VN • OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen • Leidende beginselen inzake bedrijfsleven en mensenrechten van de VN • IAO-verklaring over de fundamentele principes en rechten met betrekking tot werk

Bekijk onze gedragscode (download-link)