You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

arjo-flites-nurse-banner.jpg

Werk-gerelateerde letsels

Voor het aanpakken van de factoren die zorgverleners in gevaar brengen

Het is niet altijd gemakkelijk om de best mogelijke zorg te bieden. Zonder de juiste oplossingen komen zowel de zorgverlener als de zorgvrager in gevaar. Vooral handmatige verplaatsingen kunnen voor zorgverleners een risico op ernstig en langdurig letsel opleveren.

Ergonomische efficiëntie inbedden in de cultuur van de instelling

Vaak zijn er meerdere factoren aan te wijzen in de oorzaken van letsel bij zorgverleners. Bij het treffen van maatregelen moet rekening worden gehouden met meerdere risicofactoren voordat ingrijpende veranderingen in de verplaatsing van zorgvragers worden doorgevoerd.

Lees verder

Wij helpen u de veiligheid, doeltreffendheid en tevredenheid te bevorderen

Arjo kan u helpen bij de ontwikkeling van een toegesneden, multifactorieel en op bewijsmateriaal gesteund programma dat de efficiëntie van de verplaatsing van zorgvragers in uw zorgomgeving verbetert en uw zorgverleners beschermt tegen letselgevaar.

Lees verder