You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Financiering is voor zorginstellingen vaak de grootste uitdaging

Dit onderzoek geeft zo een overzicht van de beschikbare hulpmiddelen, geeft advies om deze correct in te zetten op de verschillende afdelingen in verhouding tot de bewonerspopulatie, en signaleert mogelijke vervanging of aanvulling, zodat hiermee rekening kan worden gehouden in een investeringsplan.

Wanneer dit onderzoek gecombineerd wordt in een traject, kan deze samen met de info die wordt gehaald uit de training on the job, de basis vormen van een gestructureerd hef- en tilbeleid.

De Mobiliteitswijzer™ van Arjo is een instrument waarmee u het afhankelijkheidsniveau van de zorgvrager in elke afdeling van de instelling kunt analyseren. De aanbevelingen zijn gebaseerd op de mobiliteitsbehoeften, zorgactiviteiten, omgeving en personeelsvereisten van de instelling. 

Deskundigen van Arjo:

  • analyseren uw huidige behoeften (oude apparatuur, Mobiliteitswijzer, veiligheidskwesties);
  • overleggen met u om een specifiek plan te ontwikkelen (automatisch opgesteld voorstel voor bespreking met het management);
  • transformeren uw instelling met het oog op optimale zorg (kwaliteit van zorg, veiligheid en bedrijfsefficiëntie verbeteren).

Aan de hand van de ProACT-benadering stelt Arjo samen met uw organisatie aanbevelingen op voor een 5-jarig bedrijfsmiddelenplan, op basis van een analyse van een inventaris van uw apparatuur en de mobiliteitsbehoeften van uw zorgvragers.

ProACT vormt het natuurlijke beginpunt voor een volledig 3-jarig partnerschap voor culturele verandering met Arjo via het Diligent™-initiatief.

Klik op Praat met ons en vraag een vertegenwoordiger van Arjo om contact met u op te nemen en een mogelijke ProACT-analyse van uw instelling te bespreken.