You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Care Thermometer™

De Care Thermometer™ is een op wetenschappelijk bewijsmateriaal gebaseerd instrument dat u een doeltreffend en betrouwbaar overzicht geeft van zorglocaties met verbeterpunten voor zorgvragers en zorgverleners op het gebied van lichamelijke belasting en preventiebeleid.

De Care Thermometer is een beoordelingsinstrument voor de veilige verplaatsing van patiënten, aanbevolen in technisch rapport 12296:2012 van de ISO: Ergonomics - manual handling of people in the healthcare sector. Download hier de door Arjo bewerkte samenvatting voor een overzicht van op wetenschappelijk bewijsmateriaal gebaseerde methoden om risico's te beoordelen op het gebied van de veilige verplaatsing van patiënten en strategieën en oplossingen aan te wijzen en toe te passen die het risico van musculoskeletaal letsel verlagen. 

De Care Thermometer is gebaseerd op de Mobiliteitswijzer™ en deze principes vormen de basis voor andere klinische beoordelingen, zoals Diligent™ gegarandeerde oplossingen en ProACT™-oplossingen voor bedrijfsmiddelenplanning.

Wereldwijd zijn er in meer dan 20 landen ruim 3500 online beoordelingen uitgevoerd met de Care Thermometer, waarmee instellingen kunnen vaststellen waar hun zorgverleners mogelijk worden blootgesteld aan het risico van werkgerelateerd rugletsel.