You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Diligent™

Diligent™ is een letselpreventieprogramma, geleid door een klinisch adviesteam, dat management en personeel begeleidt en opleidt in het veilig en vroegtijdig mobiliseren van zorgvragers in het zorgproces.

training_web.jpg

Heeft uw instelling ook nood aan adviezen en opleidingen die daadwerkelijk tot verbetering leiden? Bekijk dan zeker het aanbod van trainingen en begeleiding.

Meer weten over training en begeleiding?

1J3B3960 fix.jpg

Elk Diligent-programma brengt blijvende culturele veranderingen teweeg die leiden tot minder letsels bij zorgvragers en zorgverleners, die vermijdbare zorggerelateerde aandoeningen helpen voorkomen en de opnameduur verkorten.

Via assessments kunt u uw klinische resultaten en efficiëntie verbeteren.

Naar het formulier