You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Mobilisatie in bed

In gevallen waar mobilisatie uit bed gecompliceerd is of de mogelijkheden ertoe beperkt zijn, zijn er methoden voor de ondersteuning van de revalidatie en het herstel van bedlegerige zorgvragers door regelmatig herpositioneren, progressief verticaliseren en rechtop positioneren.

Samenvatting In bed