You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Vroegtijdige mobilisatie op een IC-afdeling

Van immobiliteit naar mobiliteit

Met de oplossingen voor vroegtijdige mobilisatie van Arjo kunnen zorgvragers op de IC in een vroeg stadium, vaak en op een veilig en optimaal functioneringsniveau worden gemobiliseerd, wat de resultaten ten goede komt en de efficiëntie maximaliseert.

Brochure Vroegtijdige mobiliteit op de IC-afdeling

ICU Early Mobility in practice

Watch the full video of our Early Mobilisation solutions: From in bed mobilisation, transfer, sitting, passive standing, standing and raising and walking.

Een sneller herstelproces ondersteunen

De revalidatiebehoeften kunnen per zorgvrager verschillen, waarbij het realiseren van activiteit, het dragen van het eigen lichaamsgewicht en het mobiliseren van de zorgvrager vroeg in het IC-zorgtraject een lastige opgave kan zijn. Ons assortiment productoplossingen is ontworpen om activiteits- en mobiliteitsdoelstellingen veilig te helpen realiseren, ook wanneer de zorgvrager tijdelijk aan het bed gebonden is, opnieuw moet wennen aan het staan of klaar is voor zit- of loopoefeningen.

Zorgtraject van de zorgvrager