You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Disinfection full bleed.JPG

Inrichting spoelruimte

Inrichting spoelruimte

Een ruimte waar vervuilde hulpmiddelen worden schoongemaakt (of spoelruimte) is noodzakelijk voor elk woonzorgcentrum en elk ziekenhuis. Een beperking van het infectierisico kan elke zorginstelling en elk ziekenhuis veel kosten besparen.

 

Een spoelruimte inrichten

Een goede hygiënepraktijk berust op vier hoekstenen:

1. Verzamelpunt voor vervuilde voorwerpen

Hier en alleen hier mogen vervuilde voorwerpen liggen. Deze ruimte is gescheiden van de schone zones. Dit verzamelpunt kan bestaan uit een roestvrijstalen tafel waar de vervuilde voorwerpen op worden gelegd.

2. Wasbak

Uiterst belangrijk in de spoelruimte is een goed georganiseerde wasbak waar zorgverleners hun handen kunnen wassen – schoongemaakte en ontsmette voorwerpen mogen nooit met vuile handen worden aangeraakt.  De wasbak moet gemakkelijk bereikbaar zijn, dicht bij de ingang liggen, en voorzien zijn van een mengkraan met arm- of elleboogbediening en de nodige accessoires, zoals dispensers voor vloeibare zeep, papieren wegwerphanddoeken en een afvalbak.

3. Bedpanspoeler 

Vervuilde recipiënten, zoals bedpannen met deksel, urineflessen en toiletemmers, worden in de bedpanspoeler geplaatst, die ze zonder verdere handelingen leegt, reinigt en desinfecteert. De basisregel voor hygiëne is dat alle voorwerpen die in contact zijn gekomen met lichaamsvloeistoffen of uitwerpselen zo snel mogelijk moeten worden gereinigd en ontsmet. Vervolgens worden ze overgebracht naar een opslagruimte voor zuivere voorwerpen.

Er zijn drie modellen bedpanspoelers: vrijstaande modellen voor de juiste laadhoogte, wandmodellen die boven de vloer hangen zodat die helemaal kan worden schoongemaakt, en modellen die onder een tafel passen en op die manier meer werkruimte vrijmaken.

4. Opslagruimte voor zuivere voorwerpen

Ontsmette voorwerpen die niet meteen opnieuw worden gebruikt, moeten uit de buurt van alle vervuilde oppervlakken en voorwerpen worden gehouden – kasten of rekken zijn goed voor opslag. Een kast die boven de bedpanspoeler wordt opgehangen is een ruimtebesparend alternatief. In de spoelruimte moet ook een afsluitbare kast staan voor het opbergen van chemicaliën of desinfectiemiddelen en een wagen met twee zakken voor vuil linnengoed en afval. Daarnaast is een opbergkast met verwarming erg nuttig als er roestvrijstalen bedpannen worden gebruikt.

 

Schone handen op schone voorwerpen

  • Micro-organismen die voor gezonde mensen misschien volledig onschadelijk zijn, kunnen in een zorgomgeving ernstige infecties veroorzaken bij mensen met een aangetaste immuniteit.
  • Bacteriën, virussen en schimmels komen overal voor en kunnen van de ene persoon op de andere worden overgedragen via voorwerpen die niet op de juiste wijze worden schoongemaakt of gehanteerd.
  • Een goed ontworpen spoelruimte is essentieel om te voorkomen dat infecties zich verspreiden.
  • Schoongemaakte en ontsmette voorwerpen mogen nooit met vuile handen worden aangeraakt.
  • Door een aanraking met vuile handen worden schoongemaakte voorwerpen opnieuw besmet en neemt het risico op verspreiding van infecties toe.
  • De handen moeten daarom altijd worden ontsmet voordat schoongemaakte en gedesinfecteerde voorwerpen worden aangeraakt.

 Schone handen op schone voorwerpen is de basisregel voor alle werkprocedures in de spoelruimte.