You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Mobiliteitswijzer™ en gepersonaliseerde zorg bij dementie

Veilige en comfortabele zorg met oog voor waardigheid

Bewoners zijn mensen met een eigen levensverhaal, eigen voorkeuren, smaken en interesses. Samen met u willen we hen een comfortabel en waardig leven bieden in de langdurige zorg.

Als gevolg van functionele en cognitieve achteruitgang hebben mensen die in een instelling voor langdurige zorg wonen, dagelijks behoefte aan hulp en persoonlijke zorg. Ze hebben vaak ondersteuning nodig bij toiletbezoek, verplaatsingen, hygiëne, veiligheid, stimulatie, rust en ontspanning.

Wij trachten oplossingen te ontwikkelen voor gepersonaliseerde zorg, afgestemd op de persoonlijke voorkeuren en de functionele en cognitieve toestand van elke persoon.

 Wij bieden u een reeks beoordelingsinstrumenten waarmee u de behoeften van uw bewoner in kaart kunt brengen. Aan de hand daarvan komt u tot een optimaal zorgplan op maat. Met de Mobiliteitswijzer™ kunt u het functionele mobiliteitsniveau van uw bewoner bepalen en passende oplossingen kiezen, van bedden tot mobiliteitsoplossingen.

Mobiliteitswijzer™

De Mobiliteitswijzer™ is een instrument dat vijf verschillende mobiliteitsniveaus beschrijft, in alfabetische volgorde van A tot E

Lees verder