You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

arjo-vte-bariatric.jpg

Bariatrische VTE-preventie

Comfortabele, praktische en klinisch doeltreffende VTE-preventie

arjo-bariatric-nurse-patient-flowtron-vte-block.jpg

Risico's van VTE en obesitas

Obesitas en aanverwante medische problemen zijn in veel landen overal ter wereld een steeds grotere bezorgdheid.¹

Er bestaat een verband tussen obesitas en een hoog risico op veneuze trombo-embolie (VTE) – een van de belangrijkste oorzaken van morbiditeit en mortaliteit in het ziekenhuis voor zwaardere patiënten.² Zwaardere patiënten lopen ook een groter risico op plotse postoperatieve fatale longembolie.³ Onze actieve compressiesystemen (ACS) helpen u het risico van diep-veneuze trombose (DVT) bij zwaardere patiënten tot een minimum te beperken. Met speciale manchetten voor zwaardere zorgvragers is onze ACS-therapie niet-invasief, met een optimaal comfort voor zwaardere patiënten.

Bekijk onze producten

Literatuurverwijzingen:

1. Wereldgezondheidsorganisatie (2000) Obesity: Preventing and managing the global epidemic [Online]
2. Gegevens van de OESO, 2012
3. Paul D. Stein, Afzal Beemath, MD, Ronald E. Olson, PhD (2005) Obesity as a risk factor in venous thromboembolism, American Journal of Medicine, deel 118, nr. 9