You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Bariatrische oplossingen

Bariatrische oplossingen

Vanaf het ogenblik dat ze de zorginstelling binnenkomen tot het moment van ontslag hebben zwaardere zorgvragers speciale oplossingen nodig die aan hun klinische zorgbehoeften voldoen. Zorginstellingen die met de juiste oplossingen zijn uitgerust, kunnen tegemoetkomen aan de klinische zorgbehoeften van zwaardere zorgvragers en tegelijkertijd de veiligheid en efficiëntie van hun zorgverleners waarborgen.

Brochure bariatrische oplossingen downloaden

arjo-citadelplus-bariatric-555x555.jpg

Obesitas: een wereldwijde epidemie

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn er inmiddels meer dan 1,9 miljard volwassenen van 18 jaar en ouder met overgewicht.¹ Hiervan hebben er 600 miljoen obesitas, ongeveer 13% van de volwassen wereldbevolking.¹ Door deze toename staan de zorginstellingen sterk onder druk. De beschikbare middelen zijn ontoereikend en de kosten lopen op.² Voor zorginstellingen is het ook moeilijk om tegemoet te komen aan de behoeften van deze patiëntpopulatie, met name op het gebied van passende oplossingen, apparatuur en opleiding van zorgverleners.² Wij bieden een portfolio met bariatrische producten en diensten die ervoor zorgen dat u volledig bent uitgerust voor de uitdagingen van zwaardere patiënten en dat u kostenefficiënte, veilige en waardige zorg kunt aanbieden. Ons portfolio met bariatrische oplossingen stelt de zorginstelling in staat tegemoet te komen aan de behoeften van zwaardere zorgvragers uit het volledige mobiliteitsspectrum: van volledig zelfredzame personen tot mensen die niet in staat zijn om zonder hulp dagelijkse handelingen te verrichten.

Literatuurverwijzingen: 1. http://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/overweight/en 2. Muir, M, Archer-Heese, G. (2009) Essentials of Bariatric Patient Handling Program, OJIN: The Online journal of Issues in Nursing deel 14, nr.

Brochure bariatrische oplossingen downloaden