You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

arjo-sara flex.jpg

Verplaatsing zorgvragers

Verplaatsing zorgvragers: Wat hebben we geleerd?

In het ISO/TR 12296:2012-rapport wordt patiëntverplaatsing omschreven als "elke activiteit waarbij kracht nodig is om een persoon of lichaamsdeel te duwen, te trekken, op te tillen, te laten zakken, te verplaatsen of op een of andere manier in beweging te brengen of te ondersteunen ...". Volgens ons is patiëntverplaatsing nog veel meer. Het is een essentieel onderdeel van een groter welbevinden.

Bij patiëntverplaatsing gaat het er niet alleen om dat dit in veilige omstandigheden gebeurt; de mensen die worden verplaatst moeten zich daarbij ook veilig voelen. Patiëntverplaatsing is meer dan een element in een robuust revalidatieproces; mensen kunnen er ook kracht uit putten om unieke uitdagingen moedig en waardig het hoofd te bieden. Zorgverleners moeten ook de tijd krijgen om patiënten en bewoners te verzorgen en een relatie met ze op te bouwen.

Dat is volgens ons de essentie voor hoogwaardige patiëntenzorg. En na tientallen jaren praktijkervaring kunnen wij die mening volledig onderbouwen.

Vandaag bieden we geïntegreerde oplossingen voor verplaatsing die gebruiksvriendelijk en gemakkelijk in te zetten zijn. Ze dragen bij tot een veilige en efficiënte werkomgeving voor zorgverleners en geven patiënten en bewoners een veilig gevoel, waarbij hun comfort en waardigheid centraal staan.

Werkgerelateerde letsels

Het is niet altijd gemakkelijk om de best mogelijke zorg te bieden. Zonder de juiste oplossingen komen zowel de zorgverlener als de zorgvrager in gevaar. Vooral handmatige verplaatsingen kunnen voor zorgverleners een risico op ernstig en langdurig letsel opleveren.

Lees verder