You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Klinische richtlijnen

De maatregelen die beschikbaar zijn om veneuze trombo-embolie (VTE) te voorkomen en de gezondheid van patiënten te verbeteren, zijn relatief eenvoudig en doeltreffend. Daarom is er een aantal nationale en internationale richtsnoeren met beste praktijken en technologische recensies opgesteld op basis van systematisch literatuuronderzoek en consensus van deskundigen (1-7).

Uit deze documenten blijkt dat het gebruik van intermitterende pneumatische compressiepompen (IPC), zoals de Flowtron® IPC, een stevige bewijsbasis hebben en een veilige en doeltreffende therapeutische optie bieden voor heel wat verschillende patiënten.

Wetenschappers zijn het er over eens dat

 • IPC doeltreffend is als afzonderlijke therapie, maar ook in combinatie met andere vormen van preventie. 
 • de kans op bloedingen niet toeneemt door het gebruik ervan, en dat het dus bijzonder nuttig is voor patiënten met een risico op of een contra-indicatie voor anticoagulatie (4). 

Specifieke indicaties

 • IPC is doeltreffender dan steunkousen bij patiënten met een contra-indicatie voor anticoagulatie [5]
 • IPC beperkt het risico op asymptomatische DVT (6).

Onafhankelijke technologische review

 • IPC is in het algemeen een doeltreffende therapie, maar er zijn geen aanwijzingen gevonden dat een bepaald type IPC-therapie of -hulpmiddel beter is dan een ander. Bij de keuze van een hulpmiddel moet rekening worden gehouden met comfort, veiligheid en gebruiksgemak. De Flowtron Universal kreeg in 2007 en 2009 de beste totaalscore (7).

Literatuurverwijzingen

 1. National Institute for Health and Clinical Excellence. Clinical Guideline 92 Venous thromboembolism: Reducing the risk. http://www.nice.org.uk/CG092.
 2. National Health and Medical Research Council. Clinical practice guidelines for the prevention of venous thromboembolism (deep vein thrombosis and pulmonary embolism) in patients admitted to Australian hospitals. Melbourne: National Health and Medical Research Council. 2009 http://www.nhmrc.gov.au/guidelines/publications/cp115
 3. Geerts WH, Bergqvist D, Pineo GF et al. Prevention of venous thromboembolism: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (8e editie). Chest. 2008; 133 (6 suppl.): 381S-453S.
 4. Cohen AT, Tapson VF, Bergman J-F et al. Venous thromboembolism and prophylaxis in the acute hospital setting (ENDORSE study): a multinational cross-sectional study. Lancet. 2008; 371: 387-394.
 5. Australia and New Zealand Working Party on the Management and Prevention of Venous Thromboembolism. Prevention of venous thromboembolism best practice guidelines for Australia and New Zealand, 4e ed. Health Education and Management Innovations, Sydney. 2007
 6. Nicolaides AN, Fareed J, Kakkar AK et al. Prevention and treatment of venous thromboembolism. International Consensus Statement (Guidelines according to scientific evidence). Int Angiol. 2006; 25: 101-161. 
 7. ECRI Institute. Intermittent pneumatic compression device evaluation. Health Devices. VS. 2007; 36(6): 177-204.