You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Gebruiksprotocollen

In dit gedeelte bespreken we een aantal vragen die zorgverleners kunnen stellen bij het dagelijkse gebruik van Flowtron™ intermitterende pneumatische compressiepompen (IPC).

Deze gebruiksprotocollen geven een kort overzicht van de belangrijkste klinische, veiligheids- en gebruikersinformatie en zijn bedoeld als een beknopte gids voor opleiding of voor het oplossen van problemen in de dagelijkse praktijk.

Deze protocollen dienen niet ter vervanging van de volledige gebruiksaanwijzing die bij pompen en manchetten wordt geleverd. Zorg ervoor dat u volledig op de hoogte bent van het product en het gebruik ervan voordat u met de behandeling begint.

Let op: in sommige landen mag de Flowtron-therapie alleen onder medisch toezicht worden toegepast.

Klik op de links om de protocollen te downloaden